Monday, 26/09/2022 - 17:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Lâm
 • Phạm Thị Thu Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0946835644
  • Email:
   pttthuy.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0946728471
  • Email:
   hanh.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Linh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0818638200
  • Email:
   ntltrang.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Kiều Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0946803101
  • Email:
   ptkdiem.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0946724556
  • Email:
   ntduong.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Mấu Thị Hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0946728539
  • Email:
   mthieu.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0889733010
  • Email:
   nthoai.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đình Khả
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0914794414
  • Email:
   ndkha.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Khánh Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0919879780
  • Email:
   htkle.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Bá Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0834884169
  • Email:
   lbnguyen.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0912162728
  • Email:
   ndthanh.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0942990449
  • Email:
   nhtruong.c2slam.ks@khanhson.edu.vn
 • Nguyễn Cảnh Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0946877150
  • Email:
   nctrung.c2slam.ks@khanhhoa.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 484
Tháng 09 : 3.756
Năm 2022 : 5.638